افزایش پهنای باند دانشگاه

پهنای باند دانشگاه از 23 مگ به 40 مگابایت افزایش یافت.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک