شبکه wireless کوی دانشگاه

این سرویس تنها در شبکه داخلی دانشگاه قابل رویت می‌باشد و در شبکه خارج از دانشگاه قابل دسترسی نمی‌باشد.

دانشجویان می توانند در جاهایی که آنتن وایرلس وجود دارد به این شبکه وصل شوند  و با کد کاربری خود از اینرنت به وسیله موبایل ، لب تاپ و غیره استفاده نمایند


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک