مدیریت امور فناوری و تکنولوِژی اطلاعات

مدیریت امور فناوری و تکنولوِژی اطلاعات

اولین رادیوی دانشگاهی با رویکردی متفاوت توسط روابط عمومی دانشگاه گیلان راه‌اندازی شد.

روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک