شبکه wireless کوی دانشگاه

اين سرويس تنها در شبكه داخلی دانشگاه قابل رويت می‌باشد و در شبكه خارج از دانشگاه قابل دسترسی نمی‌باشد.

دانشجویان می توانند در جاهایی که آنتن وایرلس وجود دارد به این شبکه وصل شوند  و با کد کاربری خود از اینرنت به وسیله موبایل ، لب تاپ و غیره استفاده نمایند

آمار بازدیدکنندگان

27