انتصاب رییس جدید مرکز

دکتر وحید رافع طی مراسمی با حکم معاونت پژوهشی دانشگاه به سمت مدیر مرکز انفورمایتک و ارتباطات برگزیده شدند

آمار بازدیدکنندگان

26